طرح پرسش جدید:

سوالات بر اساس بیشترین آرا

+3 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده مرداد 26, 1395 در MDC20 توسط خلیلی
+3 امتیاز
2 پاسخ
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده شهریور 12, 1396 در الکترونیک توسط mhdkh (210 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده شهریور 12, 1396 در برنامه نویسی توسط majid.safaian (170 امتیاز)
+2 امتیاز
3 پاسخ
سوال شده شهریور 8, 1396 در الکترونیک توسط amir2640 (210 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده خرداد 16, 1396 در محصولات توسط reza (140 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده مهر 28, 1395 در مکانیک توسط مهر (150 امتیاز)
+2 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده شهریور 4, 1395 در برنامه نویسی توسط علی
+2 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده شهریور 3, 1395 در الکترونیک توسط علی
+2 امتیاز
1 پاسخ
+2 امتیاز
2 پاسخ
سوال شده مرداد 17, 1395 در MDC20 توسط آریا مهر ژاله رو
+2 امتیاز
1 پاسخ
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده مرداد 2, 1395 در مکانیک توسط حسینی
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده مرداد 1, 1395 در الکترونیک توسط جواد
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده مرداد 1, 1395 در الکترونیک توسط Up or down
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده تیر 31, 1395 در الکترونیک توسط jj eletronic
+2 امتیاز
1 پاسخ
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده تیر 30, 1395 در محصولات توسط بی نام
+2 امتیاز
1 پاسخ
+2 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده تیر 28, 1395 در MDC20 توسط عادل ژاله رو
به پرسش و پاسخ ربات سازان خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
...