دسته: پیشنهادات سرمایه گذاری

در این دسته طرح های پیشنهادی توسط شرکت ربات سازان برای عموم به نمایش گذاشته می شود. برای انجام و تکمیل این طرح ها نیاز به اسپانسر و سرمایه گذار می باشد.

acl_Web[robotmakers.ir] 0

طرح دکتر کینکت

مقدمه شاید تصور کنید که حسگر دنبال‌کننده حرکات بدن کینکت (Kinect) مایکروسافت دیگر در دنیای بازی‌ها مورداستفاده قرار نمی‌گیرد اما باید گفت که این حسگر به عنوان یک وسیله پزشکی دوباره وارد دنیای فناوری...


CLOSE
CLOSE