فنی مهندسی ربات سازان

H2M-Stepper_Driver 2

کنترل سرعت موتور استپر با استفاده از درایور MSD02، برد آردوینو و پتانسیومتر

درایور MSD02، برد آردوینو و پتانسیومتر در این مقاله قصد داریم با استفاده از یک پتانسیومتر، سرعت موتور استپر را  با استفاده از درایور MSD02 و برد آردوینو (Arduino)  کنترل می کنیم.  شکل ۱...


CLOSE
CLOSE