برچسب: درایور موتور

H-bridge[RobotMakers.ir] 35

طراحی درایور H-Bridge (پل اچ)

در این گزارش می‌خواهیم توضیحات مربوط به نحوه طراحی درایور H-Bridge بپردازیم و به تفصیل به توضیح و کارکرد جزء به جزء این مدار خواهیم پرداخت. امیدواریم با تهیه‌ی این گزارش کمکی در راستای...