برچسب: GUI متلب

MDC20_Matlab_GUI 1

آموزش GUI متلب: ساخت اتوران رابط گرافیکی (قسمت ۴)

ساخت اتوران رابط کاربری برای اتوران کردن پنجره گرافیکی تان (exe کردن فایل متلب(Standalon) در متلب ۲۰۱۶) که در محیط GUI متلب ساخته اید، به صورت زیر عمل کنید: ابتدا در Command Window عبارت...


CLOSE
CLOSE