برچسب: LCD

Intro_ch5 2

۳-۵ نوشتن کاراکترها بر روی LCD با استفاده از نرم افزار CodeVision

برای استفاده از امکانات CodeVision برای نوشتن بر روی LCD باید ابتدا کتابخانه­ ی مربوط به آن را در برنامه اضافه کنیم. اگر از Code Wizard استفاده کنید این عمل به صورت خود به خودی...


CLOSE
CLOSE