درایور موتور دی سی MD5

درایور موتور دی سی MD5

درایور موتور دی سی – MD5 را می توانید از یکی از فروشگاه های معتبر زیر تهیه نمایید:

خرید درایور MDC20 از آفتاب رایانه

خرید درایور MDC20 از ربو ایکیو

MD5 یک درایور موتور دی سی جریان متوسط  با ابعادی کوچک است که قابلیت کنترل سرعت موتور DC را داراست. این درایور توسط یک پالس 5 ولت PWM موتور را کنترل کرده و همچین قادر است با پین های ورودی قرار داده شده، جهت چرخش آن را نیز تغییر دهد.

  مشخصات درایور MD5

– ورودی تغذیه 5 الی 36 ولت

– جریان 5 آمپر پیوسته

– ابعاد 3.5*4.5 سانتیمتر

 

درایور موتور دی سی

شکل1:شماتیک اتصالات در درایور MD5

1)  ورودی تغذیه درایور به تفکیک

2)  ورودی کنترل پالس درایور (سیگنال PWM به درایور ازین سوکت متصل خواهد شد)

3) خروجی موتور

  نکات قبل از کار با درایور

1)    با اعمال ولتاژ 5 ولت به پین +5v درایور MD5 فعال خواهد شد.

2)    در گام بعد از طریق پین های INB و INA می توان جهت چرخش موتور را کنترل کرد.

جهت INA INB
*CW 1 0
*CCW 0 1

* CW به معنای جهت در جهت عقربه های ساعت و CCW به معنای خلاف جهت عقربه های ساعت که نشانگر دو جهت استاندارد گردش هستند.

3)    با اعمال پالس PWM به پین PWM می توان سرعت چرخش موتور را کنترل کرد.

4)    با صفر کردن هر یک از پایه های ENB و ENA موتور متوقف خواهد شد.

نکته: توجه شود که در شکل1 در قسمت2 منطق I/O ها و ورودی PWM ولتاژ مثبت 5 ولت می باشد، به عبارتی سطح ولتاژ ورودی های قسمت 2 نباید بیشتر از مثبت 5 ولت شود.

Back to Top