۱۰ شهریور ۱۴۰۰

الگوریتم راه‌اندازی موتور استپر با قابلیت شتابدار بودن شروع و توقف حرکت با روش پروفیل سرعت ذوزنقه‌ای

موتورهای استپر بخاطر توانایی کنترل سرعت و موقعیت بصورت حلقه باز بدون نیاز به گرفتن بازخورد از موتور کاربردهای فراوانی دارند.
۲۰ آبان ۱۳۹۷

کنترل چرخ مکانوم

در این مقاله با یکی از انواع چرخ های هولونومیک به نام چرخ مکانیوم آشنا خواهید شد. این چرخ همانند عملکرد چرخ های omni عمل می کند.
۲۲ تیر ۱۳۹۷

الگوریتم کنترل PID

در این مقاله با مفهوم الگوریتم کنترل PID آشنا خواهید شد. همچنین تاثیر ضرایب این کنترلر بر مواردی همچون پایداری بصورت خلاصه نشان داده می‌شود.