۶ بهمن ۱۴۰۰

موتور یونیورسال چیست؟

در این مقاله با موتور‌های یونیورسال که با هر دو جریان مستقیم و متناوب کار می‌کنند آشنا و روش‌های کنترل سرعت این موتورها را بررسی می‌کنیم.