الگوریتم راه‌اندازی موتور استپر با قابلیت شتابدار بودن شروع و توقف حرکت با روش پروفیل سرعت ذوزنقه‌ای