بخش ۴-۳ راه اندازی سنسور فتوسل با برد آردوینو
بخش ۴-۳ راه اندازی سنسور فتوسل با برد آردوینو
۱۱ اسفند ۱۳۹۸
آموزش کنترل از راه دور ربات با رادیو کنترل به وسیله دو عدد درایور PMD90
کنترل از راه دور ربات با رادیو کنترل به وسیله دو عدد درایور PMD90
۱۱ اسفند ۱۳۹۸