کاربرد و پروژه اینترنت اشیا
کاربرد و پروژه اینترنت اشیا
۲۱ بهمن ۱۳۹۷
پیاده سازی کنترلر PID در نرم افزار MATLAB به کمک درایور MDC20 (کنترل PID چیست؟)
پیاده‌سازی کنترلر PID در نرم افزار MATLAB به کمک درایور MDC20
۲۱ بهمن ۱۳۹۷