بخش ۲-۲ کنترل روشنایی LED با استفاده از پتانسیومتر و برد آردوینو

ربات بازرسی خطوط انتقال ولتاژ بالا (خطوط انتقال گرم)
ربات بازرسی خطوط انتقال ولتاژ بالا (خطوط انتقال گرم)
۷ آبان ۱۳۹۷
راه‌اندازی ماژول وای فای HLK-Rm04
راه‌اندازی ماژول وای فای HLK-Rm04
۷ آبان ۱۳۹۷