بخش 2-1 کنترل با استفاده از کلیدهای کیبورد (ارتباط سریالی برد آردوینو)
بخش ۲-۱ کنترل با استفاده از کلیدهای کیبورد (ارتباط سریالی برد آردوینو)
۲ آبان ۱۳۹۷
ربات بازرسی خطوط انتقال ولتاژ بالا (خطوط انتقال گرم)
ربات بازرسی خطوط انتقال ولتاژ بالا (خطوط انتقال گرم)
۲ آبان ۱۳۹۷