درایور موتور دی سی AMD8 با قابلیت کنترل دور موتور با استفاده از ولتاژ‌ آنالوگ