ربات پلتفرم روهان هوش مصنوعی پردازش تصویر
ربات پلتفرم روهان | هوشی مصنوعی خلق نمایید!
۳۰ فروردین ۱۳۹۷
راه اندازی داینامیکسل با نرم افزار متلب
راه اندازی داینامیکسل با نرم افزار متلب
۳۰ فروردین ۱۳۹۷