درایور MDC20 - مناسب برای کنترل حلقه بسته
درایور MDC20 | مناسب برای کنترل حلقه بسته
۱ خرداد ۱۳۹۸
پیاده سازی عملیات از راه دور (Teleoperation) در نرم افزار متلب توسط درایور MDC20 به کمک کنترلر PID
عملیات از راه دور در نرم افزار متلب توسط درایور MDC20 به کمک کنترلر PID
۱ خرداد ۱۳۹۸