پیاده سازی عملیات از راه دور (Teleoperation) در نرم افزار متلب توسط درایور MDC20 به کمک کنترلر PID
عملیات از راه دور در نرم افزار متلب توسط درایور MDC20 به کمک کنترلر PID
۴ مرداد ۱۳۹۸
ربات ها در صنعت دامداری
ربات ها در صنعت دامداری
۴ مرداد ۱۳۹۸