بخش ۳-۳ راه اندازی سنسور دما DS18D20 توسط آردوینو و نمایش آن بروی LCD

بخش ۳-۲ نوشتن اعداد بر روی LCD با برد آردوینو و دیپ سویچ
بخش ۳-۲ نوشتن اعداد بر روی LCD با برد آردوینو و دیپ سویچ
۱۳ بهمن ۱۳۹۷
PMD60 درایور جریان بالا برای موتور دی سی
PMD60 درایور جریان بالا برای موتور دی‌سی
۱۳ بهمن ۱۳۹۷