بخش ۴-۱ راه اندازی سون سگمنت توسط آردوینو
بخش ۴-۱ راه اندازی سون سگمنت توسط آردوینو
۱۴ بهمن ۱۳۹۸
بخش ۴-۳ راه اندازی سنسور فتوسل با برد آردوینو
بخش ۴-۳ راه اندازی سنسور فتوسل با برد آردوینو
۱۴ بهمن ۱۳۹۸