پیاده‌سازی کنترل PID بر روی درایور MDC20 به صورت بلادرنگ (Real-Time) در محیط سیمولینک
پیاده‌سازی کنترل PID بر روی درایور MDC20 به صورت بلادرنگ (Real-Time) در محیط سیمولینک
۱۰ بهمن ۱۳۹۸
بخش ۴-۱ راه اندازی سون سگمنت توسط آردوینو
بخش ۴-۱ راه اندازی سون سگمنت توسط آردوینو
۱۰ بهمن ۱۳۹۸