هزینه طراحی و تولید قالب تزریق پلاستیک و دایکست
هزینه طراحی و تولید قالب تزریق پلاستیک و دایکست
۱۷ خرداد ۱۳۹۷
قالب گیری پلاستیکی بادی یا تزریقی
قالب گیری پلاستیکی بادی یا تزریقی
۱۷ خرداد ۱۳۹۷