طراحی و ساخت انواع ربات های صنعتی و پزشکی
طراحی و ساخت انواع ربات های صنعتی و پزشکی
۱۵ آذر ۱۳۹۷
بخش ۲-۳ راه اندازی موتور پله‌ای یا استپر موتور (Stepper) با استفاده از آردوینو
بخش ۲-۳ راه اندازی موتور پله‌ای یا استپر موتور (Stepper) با استفاده از آردوینو
۱۵ آذر ۱۳۹۷