آموزش کنترل از راه دور ربات با رادیو کنترل به وسیله دو عدد درایور PMD90
کنترل از راه دور ربات با رادیو کنترل به وسیله دو عدد درایور PMD90
۳ تیر ۱۴۰۰
سیستم های سوخت گیری سریع refueling systems adel wiggins
تامین سیستم‌های سوخت گیری سریع
۳ تیر ۱۴۰۰