نصب نرم افزارهای مورد نیاز برای درایور MDC20
نصب نرم‌افزارهای مورد نیاز برای درایور MDC20
۱۹ بهمن ۱۳۹۷
اعداد دسیمال، باینری، اوکتال و هگزادسیمال
اعداد دسیمال، باینری، اوکتال و هگزادسیمال
۱۹ بهمن ۱۳۹۷