اعداد دسیمال، باینری، اوکتال و هگزادسیمال
اعداد دسیمال، باینری، اوکتال و هگزادسیمال
۲۴ بهمن ۱۳۹۷
آموزش نحوه ی راه اندازی درایور MDC20 با نرم افزار Hercules
آموزش نحوه راه‌اندازی درایور MDC20 با نرم افزار Hercules
۲۴ بهمن ۱۳۹۷