سایز سوراخ مناسب برای قلاویز
سایز سوراخ مناسب برای قلاویز
۲۷ آذر ۱۳۹۷
۲-۲ ایجاد تاخیر زمانی با استفاده از دستور delay و ساخت LED چشمک زن
۲-۲ ایجاد تاخیر زمانی با استفاده از دستور delay و ساخت LED چشمک زن
۲۷ آذر ۱۳۹۷