بخش۲-۵ کنترل PID با برد آردوینو توسط سنسور التراسونیک (SRF05)
بخش ۲-۵ کنترل PID با برد آردوینو توسط سنسور التراسونیک (SRF05)
۱۱ بهمن ۱۳۹۷
2-5 اتصال میکروکنترلرهای AVR به LCD
۲-۵ اتصال میکروکنترلرهای AVR به LCD
۱۱ بهمن ۱۳۹۷