6-8 ارتباط کامپیوتر با چند میکروکنترلر
۶-۸ ارتباط کامپیوتر با چند میکروکنترلر
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
2-9 راه‌اندازی پروتکل I2C در CodeVision
۲-۹ راه‌اندازی پروتکل I2C در CodeVision
۲۹ بهمن ۱۳۹۷