۱-۶ آشنایی مقدماتی با سیگنال‌های آنالوگ و مفهوم ADC
۱-۶ آشنایی مقدماتی با سیگنال‌های آنالوگ و مفهوم ADC
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
۳-۶ راه‌اندازی سنسور فاصله سنج IR با واحد ADC
۳-۶ راه‌اندازی سنسور فاصله سنج IR با واحد ADC
۲۶ بهمن ۱۳۹۷