2-3 نحوه‌ی راه‌اندازی ورودی‌های میکروکنترلرهای AVR
۲-۳ نحوه‌ی راه‌اندازی ورودی‌های میکروکنترلرهای AVR
۱۲ دی ۱۳۹۷
۱-۴ آشنایی با آرایه­‌ها و رشته­‌ها
۱-۴ آشنایی با آرایه­‌ها و رشته­‌ها
۱۲ دی ۱۳۹۷