۴-۶ روش‌های بهینه‌سازی دقت در ADC هنگام استفاده از سنسورها با خروجی ولتاژ

۳-۶ راه‌اندازی سنسور فاصله سنج IR با واحد ADC
۳-۶ راه‌اندازی سنسور فاصله سنج IR با واحد ADC
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
1-7 آشنایی با مقدمات واحد Timer-Counter
۱-۷ آشنایی با مقدمات واحد Timer-Counter
۲۶ بهمن ۱۳۹۷