3-8 معرفی توابع مفید در CodeVision برای ارسال و دریافت اطلاعات
۳-۸ معرفی توابع مفید در CodeVision برای ارسال و دریافت اطلاعات
۲۸ بهمن ۱۳۹۷
5-8 ارتباط میکروکنترلر‌های AVR با کامپیوتر
۵-۸ ارتباط میکروکنترلر‌های AVR با کامپیوتر
۲۸ بهمن ۱۳۹۷