4-1 راه اندازی یک میکروکنترلر AVR
۴-۱ راه اندازی یک میکروکنترلر AVR
۲۶ آذر ۱۳۹۷
6-1 آشنایی با چند قطعه‌ی کاربردی در آزمایشگاه الکترونیک
۶-۱ آشنایی با چند قطعه‌ی کاربردی در آزمایشگاه الکترونیک
۲۶ آذر ۱۳۹۷