4-8 ارتباط 2 میکروکنترلر AVR از طریق USART
۴-۸ ارتباط ۲ میکروکنترلر AVR از طریق USART
۲۸ بهمن ۱۳۹۷
6-8 ارتباط کامپیوتر با چند میکروکنترلر
۶-۸ ارتباط کامپیوتر با چند میکروکنترلر
۲۸ بهمن ۱۳۹۷