4-6 روش‌های بهینه‌سازی دقت در ADC هنگام استفاده از سنسورها با خروجی ولتاژ
۴-۶ روش‌های بهینه‌سازی دقت در ADC هنگام استفاده از سنسورها با خروجی ولتاژ
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
2-7 نحوه‌ی راه اندازی واحد Timer-Counter و شمارش تعداد پالس‌های مربعی
۲-۷ نحوه‌ی راه اندازی واحد Timer-Counter و شمارش تعداد پالس‌های مربعی
۲۷ بهمن ۱۳۹۷