ربات انسان نما (دو پا)
ربات انسان نما (دو پا)
۹ آذر ۱۳۹۶
استفاده از درایور موتور DC توان بالا صنعتی (آمپرهای بالا)
درایور موتور DC توان بالای صنعتی (آمپر بالا)
۹ آذر ۱۳۹۶