عملیات از راه دور در نرم افزار متلب توسط درایور MDC20 به کمک کنترلر PID