کنترل از راه دور ربات با رادیو کنترل به وسیله دو عدد درایور PMD90