۱۶ بهمن ۱۳۹۷

PMD60 درایور جریان بالا برای موتور دی‌سی

PMD60 درایور جریان بالا برای موتور دی‌سی با قابلیت کنترل سرعت به صورت دستی بوده و محدوده ولتاژ ۱۲ تا ۹۰ ولت را کنترل سرعت می‌کند.