۳۱ مرداد ۱۴۰۰

تامین سیستم‌های سوخت گیری سریع

در بسیاری از تجهیزات و ماشین‌آلات بزرگ معدنی، راهسازی و ... مساله سوخت‌گیری، به سهولت سوخت‌گیریِ تجهیزات و ماشین ‌آلات معمولی نیست.