موتور دی‌سی مغناطیس دائم کرماس — ۲۵۰ وات ۲۴ ولت ۲۸۰۰ دور بر دقیقه