موتور دی‌سی مغناطیس دائم کرماس — ۹۰ وات ۲۴ ولت ۱۴۰۰ دور بر دقیقه