موتور دی‌سی مغناطیس دائم کرماس — ۴۰۰ وات ۲۴ ولت ۲۸۰۰ دور بر دقیقه