موتور دی‌سی مغناطیس دائم کرماس — ۴۰۰ وات ۲۴ ولت ۱۴۰۰ دور بر دقیقه