موتور دی‌سی مغناطیس دائم کرماس — ۵۰۰ وات ۲۴ ولت ۱۴۰۰ دور بر دقیقه