موتور دی‌سی مغناطیس دائم کرماس — ۵۰۰ وات ۲۴ ولت ۲۸۰۰ دور بر دقیقه