موتور دی‌سی مغناطیس دائم کرماس — ۹۰ وات ۲۴ ولت ۲۸۰۰ دور بر دقیقه